Văn hóa

Trên con đường phát triển, Hưng Phát luôn chú trọng vào công tác xây dựng, phát triển bản sắc, văn hóa doanh nghiệp, tạo sự nhất quán xuyên suốt mọi hoạt động của công ty