breadcrumb

Trách nhiệm môi trường

Giá trị bền vững luôn là mục tiêu phát triển hàng đầu của Hưng Phát Aluminium, vì chúng tôi biết rằng những hành động, ý thức, lối sống của chúng ta ngày hôm nay sẽ là nền tảng, gốc rễ cho sự phát triển của các thế hệ tương lai sau này. Là một nhà sản xuất, Hưng Phát luôn luôn nỗ lực để xây dựng một môi trường XANH – SẠCH, giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường.


1. Hệ thống xử lý chất thải
Bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ sống còn của nhân loại và là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Ý thức rõ điều đó, nhà máy nhôm Hưng Phát đã đầu tư, xây dựng hệ thống dây chuyền xử lý nước thải, đảm bảo nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn quy định của Pháp luật. Việc nghiêm túc xây dựng bài bản hệ thống xử lý chất thải là một hành động thiết thực thay cho lời cam kết của Hưng Phát Aluminium trong công tác bảo vệ môi trường. 
2. Nâng cao ý thức của CB, CNV
Bên cạnh những nỗ lực giảm thiểu tối đa chất thải, Nhà máy nhôm Hưng Phát còn chú trọng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của CB, CNV thông qua những chính sách đề ra:
- Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, tri thức và trách nhiệm cho mỗi CB, NV về bảo vệ môi trường.
- Tổ chức các buổi đào tạo, tập huấn về tầm quan trọng trong việc bảo vệ môi trường
- Phát động các cuộc thi văn hóa nội bộ theo chủ đề bảo vệ môi trường
- Khuyến khích, khen thưởng những hành động, việc làm có ý nghĩa tích cực cho môi trường
- Xử phạt nghiêm khắc với những hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường