breadcrumb

Hệ thống QLCL và Môi trường

Với định hướng phát triển trở thành một đơn vị sản xuất nhôm billet hàng đầu Việt Nam, Công ty CP Thương Mại Phương Trung đã mang tới khách hàng dòng sản phẩm chất lượng cao và được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2015

Theo đó, các sản phẩm nhôm billet được sản xuất theo hệ thống dây chuyền hiện đại tại nhà máy nhôm Hưng Phát đã được thông qua các hạng mục kiểm định, thử nghiệm chất lượng và đạt đủ các điều kiệnquy chuẩn kỹ thuật, được phép sử dụng.

Hệ thống chất lượng ISO 9001: 2015 là hệ thống các điều khoản, yêu cầu mới nhất đang được áp dụng và đòi hỏi quá trình liên luc cải tiến, nâng cấp thiết bị, quản lý chất lượng cao hơn nhiều so với các yêu cầu, tiêu chuẩn trước. Đây là một chứng nhận toàn cầu và đòi hỏi khắt khe trong quá trình đánh giá tại doanh nghiệp. Chứng nhận có hiệu lực trong vòng 3 năm và được đánh giá thường niên.

Giấy chứng nhận ISO 9001-2015 góp phần khẳng định uy tín và và chất lượng sản phẩm của nhôm Hưng Phát, gia tăng niềm tin của các khách hàng đối tác trong và ngoài nước.