An toàn lao động

Chúng tôi luôn cố gắng tạo ra một môi trường lành mạnh và an toàn. Các công nhân trong nhà máy thường xuyên được đào tạo, tập huấn về đảm bảo an toàn lao động.

Chúng tôi luôn cố gắng tạo ra một môi trường lành mạnh và an toàn. Các công nhân trong nhà máy thường xuyên được đào tạo, tập huấn về đảm bảo an toàn lao động. Đồng thời, công tác kiểm tra, bảo dưỡng phòng ngừa và xây dựng quy trình làm việc an toàn được tiến hành thường xuyên.
Các thành phần chính của nguyên tắc Sức khỏe và An toàn của chúng tôi:
- Cung cấp các biện pháp kiểm soát phù hợp, quy trình làm việc an toàn, bảo dưỡng phòng ngừa, thiết bị an toàn và các biện pháp bảo vệ khác để giảm thiểu các rủi ro về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc.
- Xây dựng chính sách phản hồi khẩn cấp để huấn luyện, thông báo và sơ tán nhân viên trong trường hợp khẩn cấp.
- Khuyến khích các nhân viên nhà máy tham gia vào chương trình sức khỏe do công ty tài trợ.